Str. Mitropolit Varlaam nr. 54, Iași

Spațiu virtual dedicat elevilor și profesorilor L.T.M.A. Iași

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Scurt istoric

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări a fost înfiinţat la 1 septembrie 2013, ca urmare a reorganizării liceelor tehnologice, prin unirea a trei unităţi şcolare cu tradiţie în învăţământul tehnic: Liceul Tehnologic „Nicolina”, Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron”, Liceul Tehnologic “Ştefan Procopiu”.

Liceul Tehnologic „Nicolina” a fost cel mai vechi liceu tehnic specializat în
mecanică şi industrie grea din Iaşi, un tradiţional furnizor de servicii educaţionale pentru instruirea şi formarea forţei de munca necesară în întreaga industrie ieşeană a ultimului secol, funcţionând de-a lungul timpului sub mai multe denumiri: Şcoala de ucenici de pe lângă Atelierele CFR ,,Nicolina”, Şcoala profesională de pe lângă Întreprinderea Mecanică ,,Nicolina”, Liceul Industrial ,,Nicolina” Iaşi, Grupul Şcolar Industrial ,,Nicolina” Iaşi.

Încă din 1894 Atelierele „Nicolina” au sprijinit Şcoala Profesională „Nicolina”, ulterior Întreprinderea Mecanică ,,Nicolina” a sprijinit liceul industrial, pregătirea elevilor şi ucenicilor fiind asigurată printr-o paletă diversă de specializări şi forme de învăţământ care au răspuns şi încă răspund necesităţilor educaţionale pentru o mare diversitate de beneficiari. Diversitatea meseriilor şi a profesiilor, competenţa şi responsabilitatea cadrelor didactice au îndreptat mii de elevi, de-a lungul anilor, către această şcoală de tradiţie.

Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” şi-a început activitatea la 1 septembrie 1979 sub denumirea Liceul Industrial nr. 8. Din 1984 s-a numit Liceul Industrial nr.8 C.U.G., fiind unitatea desemnată pregătirii forţei de muncă pentru Combinatul de Utilaj Greu (S.C. „Fortus” S.A.). Începând cu 1 septembrie 1992 preia numele unei personalităţi marcante a intelectualităţii ieşene naţionale și internaționale, prof. dr. docent ing. Dumitru Mangeron (1906 -1991).

Liceul şi-a păstrat profilul tehnologic de la înfiinţare, indiferent de mutaţiile
petrecute pe piaţa muncii sau în situaţia socio-economică a zonei, reuşind an de an, să diversifice formele de învăţământ şi să şcolarizeze elevi în specializări din domeniile mecanic şi electric. O atenţie deosebită a fost acordată dezvoltării profilelor şi meseriilor în concordanţă cu dinamica cererii şi a ofertei de pe piaţa locală şi zonală a muncii.

Liceul Tehnologic “Ştefan Procopiu” din Iaşi a fost înfiinţat încă din 1967, iniţial ca o şcoală profesională serală pe lângă Întreprinderea Metalurgică. Până în 1974 şcolarizarea elevilor s-a realizat în laboratoarele uzinei, în meserii specifice domeniului metalurgic. În septembrie 1974 s-a inaugurat sediul propriu cu denumirea de Liceul “Metalurgica” Iaşi. În cei 41 de ani de existenţă s-au diversificat meseriile în care au fost şcolarizaţi elevii, precum şi formele de învăţământ.

Liceul Tehnologic „Ştefan Procopiu” a pregătit în ultimii ani forţa de muncă în sectoarele metalurgiei, construcţii de maşini, industriei prelucrătoare a materialelor metalice.

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări este primul şi cel mai mare liceu tehnologic din judeţ cu profil de automatizări şi mecatronică, oferind specializări recunoscute la nivel european şi căutate pe piaţa muncii: tehnician mecatronist şi tehnician în automatizări. Alături de acestea, instituţia oferă şi specializări complementare în domeniile mecanic, electric, electromecanic şi electronică şi automatizări, transporturi, producție multimedia și informatică.

Prin structura sa la nivel de forme de învăţământ, Liceul Tehnologic de
Mecatronică şi Automatizări este printre puţinele din judeţ care poate acoperi întreaga paletă de formare a elevilor după absolvirea învăţământului gimnazial: liceu zi şi seral, învăţământ profesional şi şcoală postliceală.

Specializări/calificări profesionale

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași, în anul școlar 2019- 2020, școlarizează elevi la următoarele specializări/calificări profesionale, cu un număre total de 829 elevi:

Liceu zi si seral:

 • Tehnician mecatronist
 • Tehnician multimedia
 • Tehnician în automatizări
 • Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii
 • Tehnician operator tehnica de calcul
 • Tehnician prelucrari mecanice
 • Tehnician in transporturi
 • Tehnician electromecanic
 • Tehnician electrician electronist auto
 • Tehnician in instalatii electrice
 • Tehnician proiectant CAD
 • Tehnician electrotehnist

Învățământ postliceal:

 • Tehnician tehnolog mecanic
 • Tehnician transporturi auto intern si international

Învățământ profesional:

 • Mecanic auto
 • Electrician exploatare joasă tensiune

Formarea profesională a elevilor este desăvârșită și cu sprijinul partenerilor educaționali, dintre care, un loc important îl ocupă agenții economici cu care colaborăm pentru pregătirea practică:

BORGWARNER ROMANIA S.R.L.

S.C. SUZUKI DOLY S.R.L.

S.C EXPRES CAR SERVICE S.R.L.

S.C TEMARIS EURO PROIECT S.R.L.

MULTIBRAND AUTO SERVICE S.R.L.

S.C. DOLY S.R.L.

S.C.T.P. IAȘI

S.C. ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS IAȘI

I.G.W. IAȘI

TOTALGAZ INDUSTRIE

S.C. ANTIBIOTICE S.A.

S.C. AGROPAN S.A